Donează pt. Așezământ

                    

Proiectele CBROM

 

În această Săptămână Mare, când prăznuim Pătimirile şi Jertfa Mântuitorului pentru noi, deschidem acţiunea de oferire spre donare a unor piese centrale ale bisericii Aşezământului aflat încă în construcţie. Este vorba despre „Sfintele Mese” sau „Jertfelnicele” respectiv „Mesele-Proscomidiar” (pe care se pregătesc darurile pentru Sf. Liturghie), atât din biserică, cât şi de la subsolul acesteia - Sala Crucilor -, unde sperăm să începem săvârşirea Sfintelor Slujbe în această vară.

 

Jertfelnicele sunt obiectele centrale ale oricărei biserici. Datorită importanţei lor sunt făcute din piatră masivă. Acestea vor avea, pe lângă valoarea religioasă, o valoare artistică aparte o trăinicie deosebită, fiind făcute să reziste sute de ani.

În cantul plăcii Jertfelnicului Sălii Crucilor, va fi înscris perimetral textul: "Aşadar, dacă am aflat har înaintea Ta, arată-mi-Te pe Tine Însuţi, ca să Te văd lămurit, ca să aflu har în ochii Tăi şi să cunosc că acest neam e poporul Tău" (Iş. 33,13), iar în cea de la Proscomidiar textul: "Pe masă vei pune pâinile-ofrandă, pururi înaintea Mea" (Iş. 25,30). Ambele texte sunt din Cartea "Exodul" a Vechiului Testament şi au legătură cu marele proroc Moise, prin care s-au dat şi cele 10 porunci, înscrise pe cele 10 coloane cruciforme şi a cărui icoană (în lucru) se va regăsi pe iconostas. Cele două mese nu vor fi acoperite în lateral, astfel că textele vor fi mereu vizibile.

În placa Sfintei Mese din Biserică, va fi înscris perimetral textul: „Şi le-a zis Iisus: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei şi întărind cuvântul prin semnele care urmau. Amin”. (Mc. 16,15; 20). Masa Proscomidiar din biserică nu va avea text inscripţionat. Aceste două mese din biserică vor fi acoperite cu îmbrăcămintea caracteristică.

Costurile (planificare, material, prelucrare, transport, infrastructură, montaj) Sfintei Mese a Sălii Crucilor sunt de 12.000 EUR, iar ale celei din biserică de 14.000 EUR. Masa-Proscomidiar de la Sala Crucilor costă 6.000 EUR, iar cea din biserică 4.000 EUR. Cei care doresc să le preia spre donare, pot face acest lucru preluând în întregime un obiect sau împreună cu alţi donatori. 

Perioada în care lansăm acţiunea aceasta este una deosebită: Pe de o parte este Săptămâna Pătimirilor Mântuitorului, pe de alta suntem în plină epidemie de coronavirus. Aşa cum Fiul lui Dumnezeu şi-a plinit Jertfa, bând până la fund paharul suferinţei pentru mântuirea noastră, a tuturor şi a fiecăruia în parte, tot aşa şi noi suntem chemaţi să ducem până la final această lucrare de construcţie începută şi spre slava Sa, dar mai ales pentru binele nostru, prin raportarea la El. Cei aflaţi acum în nevoi materiale vor sprijini această lucrare cu rugăciunea lor. Cei care pot sprijini şi financiar vor proceda după posibilităţi. Iar Dumnezeu ştie cel mai bine atât valoarea banului văduvei sau al ajutorului dat în situaţii dificile. El a lucrat şi lucrează continuu mântuirea noastră implicând omenirea şi creaţia, El are în mână destinul nostru şi lucrează şi prin intermediul epidemiei actuale în acelaşi scop: spre creşterea şi mântuirea noastră. Şi ne doreşte împreună lucrători; la locul şi cu puterile pe care le avem fiecare.

Contul pentru donaţii este trecut mai jos. La „Detalii plată” (scop-destinaţie) treceţi obiectul pentru care faceţi donaţia. De asemenea, telefonic sau prin e-mail, puteţi să ne clarificaţi despre ce este vorba precum şi să ne transmiteţi pomelnice spre pomenire la Sfintele Slujbe.

CONT (RON) BRD, Sucursala Brătianu, Bucureşti, Cod IBAN: RO58 BRDE 410S V547 0374 4100;

CONT (EURO) BRD, Sucursala Brătianu, Bucureşti, Cod IBAN: RO54 BRDE 410S V547 0382 4100;