Donează pt. Așezământ

                    

Proiectele CBROM

Evenimentele prilejuite de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri au adus în poporul nostru o fărâmă de unitate, de bucurie, de entuziasm, de înţelegere a faptului că în această lume nu suntem singuri, ci facem parte dintr-o familie concretă a neamului omenesc. Avem sfinţii, eroii, înaintaşii noştri, care au realizat lucruri măreţe pentru Ţara şi Neamul nostru, lucruri de care ne bucurăm şi pe care suntem datori a le continua şi a le transmite celor de după noi. Cu toţii ne dorim şi tânjim să fim mai uniţi, să propăşim ca şi comunitate şi neam. Vom realiza acestea doar implicându-ne, aducând propria noastră contribuţie.

Aşa s-au înfăptuit toate faptele măreţe pe care le comemorăm: prin participarea celor mulţi. În această lună, în care suntem mai dispuşi la a dărui, să facem un dar lui Dumnezeu, nouă şi urmaşilor noştri, României profunde şi creştine – un dar pentru Aşezământul Bisericesc din München. Deşi în acest post îi avem mai mult în vedere pe cei aflaţi în diferite lipsuri, susţinerea construirii Aşezământului nostru, al tuturor românilor din München şi din întreaga noastră eparhie, este o adevărată investiţie în viitor.

Sfinţirea Catedralei Naţionale, la Bucureşti, în 25 noiembrie, a fost evenimentul care, deşi precedat de numeroase controverse, a marcat cea mai semnificativă realizare a românilor de după 1990. De aceea Preafericitul Părinte Daniel a fost numit, pe drept, „Omul Centenarului”.

A rânduit Dumnezeu ca, în urma unor demersuri începute încă din anul 2009, în acest An Centenar, şi noi, românii din Diasporă, să avem bucuria de a vedea înălţându-se Aşezământul Bisericesc din München, Ambasadă a creştinismului românesc în Germania şi Europa Occidentală şi lăcaş identitar românesc ortodox, menit să-i adune laolaltă pe românii trăitori departe de casă, rânduit să pună în evidenţă frumuseţea sufletului creştin românesc, să ne cheme la iubirea de Dumnezeu şi de semeni, la asumarea propriului destin şi la a lăsa o moştenire cât mai frumoasă celor care vor veni după noi.

Aşezământul se apropie acum de finalizarea lucrărilor de structură. Însă pentru acoperirea cheltuielilor din acest an, ne mai sunt necesari aproximativ 630.000 EUR. Este practic ceea ce încă a rămas necompletat în cadrul acţiunii celor 10.000 (de donatori), din care până acum s-au strâns în jur de 1.600, care au donat în total 370.000 EUR. Pentru a putea onora această datorie, relansăm acum acţiunea cu gândul că, insuflaţi de jertfa înaintaşilor noştri, înţelegând mai bine însemnătatea înălţării acestui Altar al Neamului şi al Credinţei şi determinaţi a ne aduce propria contribuţie la desăvârşirea lui, vom împlini partea noastră şi îi vom însufleţi şi pe alţii în acest scop.

Să facem acest lucru cu gând de recunoştinţă faţă de înaintaşii noştri, luptători pentru Neam şi întregitori de Ţară, dar şi de asumare a propriului destin şi a datoriei faţă de urmaşii noştri.

Asigurându-Vă de bucuria şi entuziasmul pe care le vom trăi la momentul sfinţirii acestui Aşezământ, în anul 2020, precum şi de importanţa şi semnificaţia lui deosebite în viaţa comunităţii româneşti şi creştine, cu deplină nădejde, cu recunoştinţă şi binecuvântare pentru toţi cei care s-au implicat în acest demers, şi dorindu-Vă în continuare tuturor un post cu folos pentru întâmpinarea Sărbătorii Naşterii Domnului,

Episcop-vicar + Sofian Braşoveanul

Detalii conturi în România:

CONT (RON): BRD, Sucursala Brătianu, Bucureşti, Cod IBAN: RO58 BRDE 410S V547 0374 4100;

CONT (EURO): BRD, Sucursala Brătianu, Bucureşti, Cod IBAN: RO54 BRDE 410S V547 0382 4100;

Detalii plată: Acțiunea celor 10.000